Generelle forretningsbetingelser

1. Omfang

Vores betingelser og vilkår er gældende i forholdet mellem bgs artMedia e.K. og kunden. bgs artMedia e.K. er ikke bundet af eventuelle betingelser og vilkår som kunden måtte anvende, selv hvis vi ikke direkte har godkendt sådanne vilkår og betingelser.

De følgende betingelser og vilkår gælder for ethvert produkt og forsendelse, der indkøbes på dette websted, som kunden har bestilt på telefon, fax, post eller e-mail hos vores online butik.

2. Køb og bestilling

Denne købsaftale indgås med bgs artMedia e.K.

For at foretage et køb på vores hjemmeside skal du som kunde acceptere vores vilkår og betingelser. Ved at godkende vores vilkår og betingelser accepterer du disse fuldt ud, og du bekræfter, at du har læst al information og samtykker til vores håndtering af personoplysninger og cookies i henhold til bgs artMedia.e.K. rutiner.

Efter gennemførsel af et køb sendes der en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen sendes til den adresse, som kunden har angivet ved ordreafgivelsen. Priserne er inkluderet moms, medmindre andet er angivet. Priserne inkluderer ikke eventuelle betalings- og forsendelsesomkostninger. Disse afgifter er anført separat, hvis og når de opstår.

bgs artMedia e.K. tager forbehold for prisændringer, udsolgte varer og eventuelle faktuelle fejl, der kan forekomme på vores hjemmeside eller i vores annoncer. Faktiske fejl omfatter eksempelvis, men ikke udelukkende, eventuelle prisfejl, unøjagtige produktbeskrivelser og en ikke korrekt lagersaldo.

bgs artMedia e.K. forbeholder sig retten til enhver tid at ændre de generelle vilkår, priser, udvalg, beskrivelser eller billeder på hjemmesiden.

3. Leveringsbetingelser

Leveringsomkostningerne tillægges produktpriserne som vist på skærmen. Leveringsomkostningerne specificeres ved de enkelte produkttilbud. bgs artMedia e.K. leverer produkterne til leveringsadressen angivet i ordren. Hvis skat eller told opstår under forsendelsen, skal disse betales af kunden.

Vi forbeholder os retten til at foretage delleverancer. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet herved. Alle ordrer bliver afsendt, og det er ikke muligt for en kunde selv at afhente sin ordre.

Varer vil normalt blive leveret inden for den frist, der er angivet på den pågældende produktside. Leveringstiden afhænger af, hvor i landet du bor. Husk, at leveringstiden, der er angivet på hjemmesiden, er en anslået leveringstid. Ved betaling via bankoverførsel starter leveringsperioden først når pengene er krediteret til vores bank. I alle andre tilfælde starter leveringsperioden når ordren er afgivet. Vi sigter mod at levere de bestilte varer på den hurtigst mulige måde. Hvis vi ikke kan levere i henhold til tidsplanen, vil kunden blive informeret hurtigst muligt.

Skader under levering: Hvis varerne leveres med åbenlyse skader opstået under leveringen, bedes du straks anmelde manglen til fragtfirmaet og underrette os. Det har ingen indvirkning på dine lovbestemte rettigheder eller håndhævelsen af sådanne rettigheder, herunder navnlig dine garantirettigheder, hvis du undlader at reklamere eller henvende dig. Men ved at gøre det hjælper du os med at gøre vores krav gældende over for fragtfirmaet eller transportforsikringsselskabet.

4. Priser og betaling

Alle priser vist på vores hjemmeside indeholder moms, men eksklusiv forsendelsesomkostninger.

Produkterne forbliver bgs artMedia’s ejendom indtil den fulde betaling er modtaget.

bgs artMedia e.K. tilbyder forskellige betalingsmuligheder (Bankoverførsel , Kreditkort & Paypal). Disse kan vælges ved kassen og på hjemmesiden. Overførslen sker via en SSL-kryptering for at forhindre en uautoriseret adgang til dine kortoplysninger.

5. Garantier

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er aftalen underlagt gældende lov om hæftelse i tilfælde af mangler. Vi er juridisk forpligtet til at levere produkter, der er i overensstemmelse med denne aftale.

For privatkunder gælder de lovbestemte garantirettigheder, som reguleres af lovgivningen i det land, hvor privatkunden sædvanligvis er hjemmehørende.

Vi skal inden 14 dage efter levering af varen informeres skriftligt (pr. post, e-mail eller via vores kontaktformular) om åbenlyse mangler eller fejl ved vores produkter. Vi forbeholder os ret til udbedring eller omlevering af godkendte reklamationer. Returforsendelsen af den godkendte reklamation betales af bgs artMedia.

bgs artMedia hæfter ikke for mindre afvigelser af den leverede vare fra de viste og beskrevne billeder i online-shoppen. Det kan ikke fuldstændig undgås, at billederne afviger en smule fra den angivne størrelse, farve og overfladekvalitet. Grunden til dette er, at (farve-)gengivelsen af billederne på kundens pc påvirkes af diverse tekniske indstillinger som f.eks. grafikkort, browserindstillinger, skærm osv., som vi ikke har indflydelse på. Nogle billeder af meget gamle malerier fra vores digitale billedarkiv er ikke eller er kun delvist blevet restaureret digitalt. Dette kan medføre, at maleriets faktiske aldringsproces er synlig på reproduktionerne (f.eks. at farverne er blegnet, blevet mørkere og har såkaldte "krakeleringer" med fine revnedannelser på maleriets overflade). Denne aldringsproces kan kun udelukkes på håndmalede reproduktioner af malerier – ikke på print. På håndmalede reproduktioner af oliemalerier kan vi derudover ikke fuldstændig udelukke mindre afvigelser i gengivelsen af motivet.

Vores kundeservice kan kontaktes på hverdage mellem kl. 9.00 og 19.00 på tlf. 49(0)40 659 15550 eller pr. mail til service@kunstbilleder-galleri.dk.

6 Fortrydelsesret

Kunderne har ret til at annullere en kontrakt inden for en periode på 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesperioden varer 14 dage og starter, når en kunde eller en tredjepart, navngivet af kunden, modtager varen. I tilfælde af separate leveringer, er det gældende ved modtagelse af den sidste vare. For at udøve din fortrydelsesret bedes du underrette os via adressen vist underneden, i en tekstform. (Brev, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde købet.

Konsekvenser ved brug af fortrydelsesret

Hvis en kunde benytter sig af fortrydelsesretten, refunderer vi alle betalinger modtaget fra kunden vedrørende den pågældende ordre. Herunder standard leveringsomkostninger, inden for 14 dage fra den dato hvor meddelelsen om annullering er modtaget. Vi benytter os af samme betalingsmetode der blev brugt i den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet. Kunden vil ikke blive opkrævet gebyr for tilbagebetaling af ordren. Vi kan tilbageholde beløbet, indtil vi har modtaget varerne eller indtil kunden har bevist varerne blev afsendt. Varerne skal returneres straks og under alle omstændigheder senest 14 dage siden meddelelsen om fortrydelsen. Fristen er overholdt, når varerne sendes inden udgangen af den 14 dages periode. Vi skal afholde udgifterne til returforsendelse. Forbrugeren hæfter kun for eventuelle forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå arten og funktionen af varen.

Varen skal udelukkende returneres til følgende adresse:

  • bgsartMedia e.K.
  • Roonstrasse 8
  • D-20253 Hamburg
  • Tyskland

Undtagelser vedr. fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten er udelukkende gældende for standardprodukter (plakater eller lærredstryk), der tilbydes i et størrelsesformat, der ikke kan ændres, og som ikke er indrammet.

Fortrydelsesretten gælder udtrykkeligt ikke for unika og individuelle rammer, der er lavet individuelt efter format, materiale og reproduktionsteknik, og som er skræddersyet til kundens personlige ønsker.

7. Ansvar

Vi er ansvarlige for personskade, skader på liv, krop og sundhed, i overensstemmelse med lovgivningens regler. For skade på ejendomme eller økonomiske skader, som ikke er påført produktet er vi kun ansvarlige for skader ved forsæt eller grov uagtsomhed. Ansvar for unormale eller uforudsigelige skader er udelukket i alle tilfælde, hvor der ikke findes tilstrækkelig adækvans. I tilfælde af, at vores ansvar bliver udelukket eller begrænset, gælder dette også for den personligt ansvarlige med tilknytning til bgs artMedia e.K.. Det lovbestemte ansvar, herunder navnlig ansvaret for at levere kvalitet, garanti, svigagtig fortielse af en defekt eller forpligtelsen under produktansvarsloven forbliver upåvirket af de overnævnte bestemmelser.

8. Online tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen har oprettet en platform til onlinetvistbilæggelse (OTB), som kan tilgås via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi er hverken forpligtede eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved en tvistbilæggelsesinstans.

9. Afsluttende bestemmelser

Hvis du er virksomhedskunde, er aftalen underlagt tysk ret, som træder i stedet for FN’s konvention om internationale løsørekøb.

Hvis du er en ”Kaufmann” som defineret af den tyske handelslov (HGB) eller en offentligretlig juridisk enhed eller særlig offentligretlig fond, er værneting for afgørelse af alle tvister om aftaleforhold mellem os og dig vores registrerede hjemsted.

arrow